ફણગાવેલા મગ મેથી કેવી રીતે બનાવવા - Fangavela Mag Methi Aru'z Kitchen Gujarati Recipe Healthy Nashto

6 Просмотры
Издатель
ફણગાવેલા મગ મેથી કેવી રીતે બનાવવા - Fangavela Mag Methi Aru'z Kitchen Gujarati Recipe Healthy Nashto

Welcome to Aru'z Kitchen in this video, we shall see how to make Fangavela Mag Methi at home. Aru'z Kitchen માં આપનું સ્વાગત છે, આ વિડિઓમાં આપણે જોઈશું કે ફણગાવેલા મગ મેથી કેવી રીતે બનાવવા.

#ફણગાવેલામગમેથી #FangavelaMagMethi #AruzKitchen #GujaratiRecipe #Nashto #HealthyNashto #ફણગાવેલામગ #ફણગાવેલીમેથી #FangavelaMag #FangaveliMethi #MagMethi #GujaratiNashto #GujaratiNasto #Nasto #NastoRecipe #NashtoRecipe #GujaratiNashtoRecipe #GujaratiNastoRecipe #નાસ્તો #નાશ્તો #GujaratiFood #Sprouts #SproutsRecipeThings I use for videos (Affiliate Links):

Cutting board: https://amzn.to/30j24Jz
Measuring cups: https://amzn.to/339Dmgk
Knives: https://amzn.to/2EG4BWr
Pressure cooker: https://amzn.to/3jdGKwu
Pan and Wok: https://amzn.to/3393KHo
Kitchen weight scale: https://amzn.to/30flPlh
Vegetable Chopper: https://amzn.to/3kYQBqy
Oil bottle/dispenser: https://amzn.to/3jhwJ1e
Silicone Spatula and Brush: https://amzn.to/3jqgTlb
6 in 1 Slicer and Grater: https://amzn.to/36j7t7b
Glass Bowl: https://amzn.to/3l5oNAD

Lights: https://amzn.to/3n1Y7mg
Camera: https://amzn.to/3jf8rox
Mic: https://amzn.to/3iez1gh
Laptop: https://amzn.to/3kX4XaCSocial links:
Instagram:
https://www.instagram.com/aruzkitchen
Facebook Page:
https://www.facebook.com/aruzkitchen
Telegram Channel:
https://t.me/AruzKitchen
Категория
кухня
Комментариев нет.
Magicmag.net