વેજીટેબલ ગ્રીલ સેન્ડવીચ - Vegetable Grill Sandwich Aru'z Kitchen Gujarati Recipe Nashto Street Food

2 Просмотры
Издатель
વેજીટેબલ ગ્રીલ સેન્ડવીચ - Vegetable Grill Sandwich Aru'z Kitchen Gujarati Recipe Nashto Street Food

Welcome to Aru'z Kitchen in this video, we shall see how to make Vegetable Grill Sandwich at home. Aru'z Kitchen માં આપનું સ્વાગત છે, આ વિડિઓમાં આપણે જોઈશું કે વેજીટેબલ ગ્રીલ સેન્ડવીચ કેવી રીતે બનાવવા.

#વેજીટેબલગ્રીલસેન્ડવીચ #VegetableGrillSandwich #AruzKitchen #GujaratiRecipe #Nashto #StreetFood #સેન્ડવીચ #Sandwich #વેજસેન્ડવીચ #ગ્રીલસેન્ડવીચ #GrillSandwich #VegSandwich #GujaratiNashto #GujaratiNasto #Nasto #NastoRecipe #NashtoRecipe #GujaratiNashtoRecipe #GujaratiNastoRecipe #નાસ્તો #નાશ્તો #નાશ્તાનીરેસિપી #સવારનોનાશ્તો #સવારનોનાસ્તો #GujaratiFood #StreetFoodRecipe #IndianStreetFood #GujaratiStreetFood #StreetFoodRecipeThings I use for videos (Affiliate Links):

Cutting board: https://amzn.to/30j24Jz
Measuring cups: https://amzn.to/339Dmgk
Knives: https://amzn.to/2EG4BWr
Pressure cooker: https://amzn.to/3jdGKwu
Pan and Wok: https://amzn.to/3393KHo
Kitchen weight scale: https://amzn.to/30flPlh
Vegetable Chopper: https://amzn.to/3kYQBqy
Oil bottle/dispenser: https://amzn.to/3jhwJ1e
Silicone Spatula and Brush: https://amzn.to/3jqgTlb
6 in 1 Slicer and Grater: https://amzn.to/36j7t7b
Glass Bowl: https://amzn.to/3l5oNAD

Lights: https://amzn.to/3n1Y7mg
Camera: https://amzn.to/3jf8rox
Mic: https://amzn.to/3iez1gh
Laptop: https://amzn.to/3kX4XaCSocial links:
Instagram:
https://www.instagram.com/aruzkitchen
Facebook Page:
https://www.facebook.com/aruzkitchen
Telegram Channel:
https://t.me/AruzKitchen
Категория
кухня
Комментариев нет.
Magicmag.net